PRIVACY


Wij gaan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonlijke gegevens. Uw gegevens zijn niet toegankelijk voor anderen en zonder uw toestemming geven wij uw gegevens niet door aan anderen. Vanzelfsprekend zijn apothekers en assistenten gebonden aan hun beroepsgeheim. Wij houden ons aan het privacy-reglement.

U kunt het privacyreglement downloaden of in de SpoedApotheek inzien.

De belangrijkste wetgeving die uw privacy beschermt:

- Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), voorheen de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
- Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
- Wet Cliƫntenrechten bij elektronische gegevensverwerking in de zorg.

Meer informatie op www.volgjezorg.nl.